Cennik

W kompleksowym leczeniu ceny są indywidualnie dopasowane do planu leczenia danego pacjenta.

W związku z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej, w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.