Rentgen na miejscu

Radiowizjografia – to najnowocześniejsza obecnie metoda wykonywania zdjęć wewnątrzustnych w formie cyfrowej. Po wykonaniu zdjęcia na monitorze widoczne są wszystkie szczegóły, których nie widać na zdjęciach rentgenowskich, wykonywanych metodą tradycyjną. Jest to bardzo bezpieczna forma diagnostyki, bowiem dawka promieniowania pochłanianego przez pacjenta zmniejszona jest nawet do 90 %.

12_DSC_0705

Gabinet Indywidualna Praktyka Stomatologiczna dr n.med. Maria Ustianowska posiada:
Decyzję nr 168/14 z dnia 8.08.2014 wydaną przez ZPIS w Szczecinie, dotycząca stosowania aparatu rentgenowskiego Gendex Expert DC
Decyzję nr 167/14 z dnia 8.08.2014 wydaną przez ZPIS w Szczecinie, dotyczącą uruchomienia pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej z aparatem  rentgenowskim Gendex Expert DC
Roczna ocena narażenia osób wykonujących zdjęcia rtg nie przekracza 6 mSv
Roczna ocena narażenia osób z ogółu ludności nie przekracza 1 mSv