Leczenie odleżyn w jamie ustnej

Typowe odleżyny powstają przy użytkowaniu protez ruchomych.Mogą być świeże lub odległe.

Te pierwsze powstają zaraz po oddaniu  nowych protez. W okresie aklimatyzacji protez do podłoża dochodzi do ucisku wszystkich tych miejsc na dziąśle, których w protezie jest za dużo. Na uciśniętej śluzówce powstaje rana, która zagoi się dopiero po korekcie protezy. Można wówczas stosować wspomagająco  również żele gojące rany. Nie ma  natomiast sensu kupowanie różnych, czasem coraz droższych maści, bowiem dolegliwości będą nawracać. Jedynym skutecznym sposobem wyleczenia takich ran jest precyzyjne dopasowanie protezy, dzięki specjalistycznym testom, przeprowadzanym w gabinecie stomatologicznym. Warto pamiętać o tym, że  moment oddania nowych protez nie jest ostatnią wizytą. Nasi pacjenci są o tym poinformowani, a korekty nowo oddanych protez mają przez miesiąc wykonywane bezpłatnie.

Czasem rany na błonie śluzowej mogą pojawiać się dopiero po dłuższym ich użytkowaniu, na przykład po 4-5 latach. Kości i dziąsła z czasem zanikają, więc taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy  kość pod protezą w jednym miejscu ulega wolniejszemu zanikowi niż w miejscach pozostałych. Płyta protezy będzie mocniej uciskać to miejsce i pod wpływem siły miękkie dziąsło ulegnie podrażnieniu czy pęknięciu. Wtedy korekta protezy może nie wystarczyć. Wówczas należy użytkowane protezy podścielić lub wymienić.

.