Leczenie nadwrażliwości zębów

Znoszenie w sposób czasowy lub trwały nadmiernej bolesności zębów, wynikającej z reakcji szyjek zębowych na bodźce zimne, gorące, słodkie czy mechaniczne.

GM1      GM2.